Riikliku taustaga isik on eraisik, kes täidab või on viimase aasta jooksul täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti tema perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.
Riikliku taustaga isikuks loetakse seaduse järgi järgmisi isikuid: