Vastutustundlik laenamine

PC Finance OÜ eesmärgiks on tagada vastutustundlik laenamine klientide poolt. Selleks järgime krediidi väljastamisel ja klientide krediidivõimelisuse hindamisel alati regulatsioonis sätestatud nõudeid vastutustundlikule laenamisele.

Klientide krediidivõimelisuse hindamiseks kasutame väliseid andmebaase (näiteks Krediidiinfo, kogumispensioni register), klientide kohta olemasolevat teavet, pangakonto väljavõtet ning ettevõttes kasutusel olevat skooringu-süsteemi, mis aitab meil efektiivselt ja kiiresti hinnata klientide krediidivõimelisust ning teha krediidiotsuseid.

Teenuste turundamisel ja krediiditaotluste esitamisel järgime samuti regulatsioonist tulenevaid vastutustundliku laenamise põhimõtteid. Enne krediidi taotlemist esitame klientidele igakülgse teabe krediidi kasutamise kulukusest, krediidi võtmisega seotud riskidest, krediidi tingimustest, krediidiga kaasnevatest kuludest ja muu regulatsioonides ette nähtud teabe.

Soovitame klientidel hoolikalt kaaluda enne krediidi taotlemist enda rahalisi võimalusi ja perioodi, mille jooksul on võimalik krediit tagastada, ning kohustusi, mis kaasnevad krediidi võtmisega. Tuletame meelde, et meie poolt pakutav väikelaen sobib kiirete ja lühiajaliste kulutuste finantseerimiseks, iga krediidi väljastamine on tasuline ning krediidi tagastamata jätmisel võime edastada nõude sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad klientidele lisakulutused. Samuti võib krediidikohustuse mittenõuetekohane täitmine raskendada tulevikus klientidel saada laenu nii meilt kui ka teistest finantsasutustest. Seetõttu palume Sul enne otsustamist tutvuda ka Finantsinspektsiooni tarbijaveebiga www.minuraha.ee, väljastatava krediidi tingimustega, samuti meie üldtingimustega, Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehega ning vajadusel konsulteerida meie asjatundjatega. Kohtuväliste kaebuste ja vaidluste puhul on Sul võimalus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (www.tka.riik.ee).

Toetame oma kliente alati makseraskuste tekkimisel. Juhul, kui selguvad makseraskused, võta meiega kindlasti ühendust. Sellega ennetad tulevikus suuremaid kulutusi (näiteks viivis, inkasso ja kohtutäituri tasud) ning väldid negatiivse maksekäitumise ajaloo tekkimist, mis võib mõjutada Sinu tulevasi krediidi saamise võimalusi. Parima lahenduse leiame, kui arutame koos läbi Sinu ootused ja soovid ning meie mõlema võimalused.

Enne krediidi taotlemist kui ka kogu krediidiperioodi jooksul on Sul võimalik võtta ühendust meie spetsialistidega e-posti teel aadressil info@credito.ee.

Koos leiame lahenduse.
Sinu PC Finance OÜ

Väikelaen parima teeninduse
ja lisateenustega

 

Uudised ja teated


17. november 2022

PC Finance OÜ ei väljasta uusi laene

30. november 2020

Muutuvad laenulepingu üldtingimused ja hinnakiri

Uudiste ja teadete arhiiv

 

Kontaktinfo


PC Finance OÜ

Registrikood 12323276
E-mail: info@credito.ee